Ontslag heeft grote impact

Ontslag heeft invloed op verschillende aspecten:

Werkzekerheid

Ontslag geeft gevoelens van onzekerheid. Hoe vind je een nieuwe baan die bij je past. Weet je wel wat voor soort je baan je zoekt. Heb je daar de juiste opleiding en ervaring voor.  Speelt leeftijd daarin een rol?

Mentale gezondheid

Ontslag kan leiden tot stress, angst en depressie. Op verlies van je baan rust toch een taboe. Het kan voelen als falen. Ook is het moeilijk om het verlies van collega’s en een dagelijkse routine te verwerken.

Financiën

Ontslag kan een grote impact hebben op iemands financiële situatie. Het inkomen valt weg, wat kan leiden tot financiële zorgen en stress. Het recht op een uitkering is nog onzeker. De inkomsten vallen zowiezo 25 procent lager uit. 

Gezins- en sociale relaties

Financiële problemen en stress als gevolg van ontslag kunnen druk uitoefenen op relaties binnen het gezin en de bredere sociale kring. Het kan spanningen veroorzaken tussen partners, familieleden en vrienden.

Zelfvertrouwen en eigenwaarde 

Ontslag kan het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van iemand aantasten. Het kan lang duren voordat iemand zijn zelfvertrouwen en geloof zijn eigen kunnen weer terug gevonden heeft.  vaardigheden.

Kortom, het gaat veel meer dan het verlies van werk.

Ontslag gaat voor ruim 90 procent met een VSO

Wat is een VSO?

Een vaststellingsovereenkomst (afgekort VSO) is een juridisch document van 2 tot 6 bladzijden. Hierin staan de afspraken tussen werkgever en werknemer over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Je kunt over alle afspraken van de VSO met de werkgever onderhandelen. De VSO is alleen geldig als de werkgever én werknemer het document voor akkoord ondertekenen. Als er geen akkoord wordt bereikt, blijft je arbeidsovereenkomst gewoon van kracht.

De werkgever kan er ook voor kiezen om dan ontslag aan te vragen bij één van de officiële instanties:
de kantonrechter (bij disfunctioneren) of bij het UWV (bij een reorganisatie of na twee jaar ziekte). Dit zijn allebei lange intensieve administratieve procedures met veel voorwaarden en hoge kosten. Als werknemer mag je tegen het ontslag bezwaar maken. De beslissing ligt bij de rechter of het UWV. Je begrijpt dat een werkgever het ontslag eerst alleen met de werknemer wil regelen.

Met een vaststellingsovereenkomst heb je recht op een WW-uitkering als er tenminste de volgende gegevens in opgenomen zijn:

1. De naam en het adres van de werkgever en de werknemer
2. De werkgever heeft het initiatief genomen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen
3. De reden voor het ontslag is in de VSO vermeld
4. Er is geen dringende reden voor het ontslag is zoals bijvoorbeeld ontslag op staande voet         (artikel 7:678 lid 1 BW)
5. Het gaat om een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden
     (artikel 7:900 BW).
6. De datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt (controleer op de opzegtermijn)

" Er is meer uit je een vaststellingsovereenkomst te halen dan je denkt"

Ontslaghulp op Maat

Re-integratiecoaching

Als je te maken hebt met dreigend ontslag tijdens langdurige of chronische ziekte dan heb je te maken met de Wet Poortwachter....

Ontslagovername

Als je te maken krijgt met ontslag, maar er liefst zo weinig mogelijk tijd en energie in wilt steken, dan nemen wij het van je over....

Gratis VSO check

Voorkom dat je in de problemen komt en laat je beëindigingsovereenkomst checken. Stel je rechten zeker...

Gratis adviesgesprek

Zit je met een juridische vraag of wil je even sparren over jouw arbeidssituatie? Neem dan gerust even .......

Strategiegesprek

Heb je een uitgebreid advies nodig van een specialist. Wil je weer de regie over je arbeidssituatie ......

Ontslagcoaching

Tijden het ontslagtraject blijft de ontslagspecialist voor jou bereikbaar voor advies en overleg. Je staat er niet alleen voor.....

Hoe zou het voor je zijn . . . . .

  • Als je een betrokken ontslagexpert hebt, die naar jouw verhaal luistert. Je krijgt rustig uitgelegd hoe ontslag in de praktijk werkt en wat jouw keuzes zijn. Jouw belangen staan voorop.
  • Om een ervaren en proactieve coach te hebben. Direct bereikbaar via Whatsapp, e-mail en telefoon. Jouw steun en toeverlaat.
  • Als je ontslagexpert zelfs met je meekan naar lastige gesprekken met je werkgever. Jouw kant van het verhaal wordt door je baas gehoord. Je staat er niet alleen voor.
  • Als je een juridisch correcte vaststellingsovereenkomst krijgt waar alle risico’s zijn dichtgetimmerd. Je kunt rekenen op een WW-uitkering. Je krijgt de rust die je nodig hebt om bij te tanken.
  • Als de ontslagexpert zorgt dat je iets te kiezen hebt. Je krijgt de beste deal, die recht doet aan je situatie. Je kunt met opgeheven hoofd verder.

  • Als de kosten voor deze ondersteuning door je werkgever betaald worden.

Klanten vertellen

Reviews

Je denkt dat je het zelf wel weet, maar wat gaat er een wereld aan kennis en ervaring open als je Caroline inschakelt! Gewoon doen,dus !
Nicky Ritsma
docent
Personeelsrecht heeft mij heel goed ondersteunt in het traject van arbeidsongeschiktheid. Caroline had oog voor de zakelijke en de persoonlijke kanten en in combinatie met haar ruime ervaring, is het moeilijke traject van werk naar arbeidsongeschiktheid, soepel verlopen. Haar betrokkenheid en coachende benadering was hier in belangrijke mate debet aan. Mijn advies is om zo'n moeilijke traject niet alleen te doen maar voor goede begeleiding te zorgen!
René
Manager overheid
Caroline is mij (vanaf 2001 directeur van een landelijk loopbaanadviesbureau Bark Consult en vanaf 2016 directeur van bureau Re-integratieonderwijs) meermalen uitstekend van dienst geweest. Veelal bij het oplossen van conflict situaties tussen een werkgever en een medewerker omtrent het wel of niet starten van een 2e spoor re-integratietraject of besluitvorming over een outplacement traject en de omvang van de ontslag vergoeding. Maar ook gaf zij uitstekende adviezen bij complexe probleemsituaties. Zij kent de kunst van de samenhang tussen mediation, begripvol zijn, een luisterend oor bieden, kritische vragen stellen, onderbouwing bieden met feiten kennis en vasthoudendheid. Ik ben haar dankbaar.
Wouter Fontein
directeur
Investeren in Personeelsrecht verdient zich altijd terug

Met ruim 15 jaar ervaring weet ik dat voor ruim 95 procent van onze klanten de rekening voor onze dienstverlening uiteindelijk betaald wordt door de werkgever.

De juridische kosten neem ik namelijk altijd mee in de onderhandeling over de afspraken van het ontslag. Hou er rekening mee dat de werkgever hierover beslist.

Overigens zijn er daarnaast altijd mogelijkheden om de juridische kosten met je bruto ontslagvergoeding of vakantie-uren te verrekenen.

Dit scheelt je onderaan de streep zeker tussen de 50 en 70 procent (het bruto-netto verschil en de BTW).

Los van alle andere voordelen die we voor je bereiken.