Belastingvoordeel bij ontslag

Ontdek een Belastingvrije Kans bij Ontslag: Maak Je Toekomst Mogelijk!

Hoe zou het voor je zijn als je een deel van je bruto ontslagvergoeding belastingvrij zou kunnen ontvangen? En stel je voor dat je dit deel belastingvrij kunt omruilen met je werkgever voor een waardevolle opleiding of andere gunstige voorwaarden.

Bij Personeelsrecht hebben veel van onze oud-klanten deze financiële kans benut om zich om te scholen of bij te scholen voor die droomcarrière die voorheen buiten bereik leek. Dit is een unieke mogelijkheid om het maximale uit je ontslagvergoeding te halen en te investeren in je toekomst.

Stel je voor: een ontslagvergoeding die niet alleen financieel helpt, maar ook deuren opent naar nieuwe kansen en groei. Of je nu een nieuwe richting wilt inslaan, je kennis wilt uitbreiden, of gewoon je waarde op de arbeidsmarkt wilt verhogen, deze regeling kan het verschil maken.

Ik wil deze kans graag met je delen zodat er veel meer mensen voordeel van kunnen hebben. Laten we samen kijken hoe jij het meeste uit je ontslagvergoeding kunt halen en een stap dichterbij jouw ideale baan kunt komen.

Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe je jouw ontslagvergoeding kunt omzetten in een waardevolle investering in jezelf.

Het is zonde als het te laat is om hier gebruik van te maken.

Een aantal praktijkvoorbeelden

Zo werkt het

Als werknemer kun je een deel van brutobedragen zoals de transitievergoeding of niet opgenomen vakantiedagen uitruilen vóórdat er belasting op ingehouden wordt.

Als je hiervan gebruik wilt maken kun je dat in de onderhandelingen met je werkgever over de voorwaarden van een vaststellingsovereenkomst meenemen.

Het belastingvoordeel wordt hoger als het gaat om kosten waarvoor 21% BTW gerekend wordt. De werkgever kan de BTW namelijk terugkrijgen van de belastingdienst als er een factuur op naam van de werkgever staat. 

 

Wat wil je ruilen met je bruto ontslagvergoeding

Intern te verrekenen met je werkgever of factuur zonder BTW

– scholingskosten met 0% BTW
– kosten psychische ondersteuning
– extra vakantiedagen
– bedrijfseigendommen overnemen

Factuur met 21% BTW  

– scholingskosten 
– Juridische kosten

bruto jaarsalaris en ontslagvergoeding onder €75.518

36,97%

bijzonder belastingtarief

36,97%

bijzonder belastingtarief

plus 

de 21% BTW van factuur

 

bruto jaarsalaris en ontslagvergoeding boven €75.518

49,5%

bijzonder belastingtarief

 49,5%

bijzonder belastingtarief

plus 

de 21% BTW van de factuur

Met je vaststellingsovereenkomst is meer mogelijk dan je denkt

Voorbeeld belastingvoordeel
coaching € 3.630 inclusief BTW
 • Margo wil zich de komende maanden laten ondersteunen door een coach om te werken aan haar persoonlijke ontwikkeling.
 • Haar bruto jaarinkomen samen met de bruto ontslagvergoeding ligt onder de € 75.518.
 • De werkgever is akkoord gegaan met de voorwaarden om de kosten € 3.000 te verrekenen volgens het belastingvoordeelontslag met haar bruto ontslagvergoeding van € 30.000.
 • De afspraken worden vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst.
 • Afgesproken wordt dat de factuur door de coach rechtstreeks naar de werkgever gestuurd wordt. De factuur wordt gericht aan de werkgever met in de omschrijving de naam van de werknemer. De factuur kan de werkgever verwerken in zijn boekhouding en de BTW bij de belastingdienst terug krijgen. 

 

Berekening

Marga wil een coach inschakelen met belastingvoordeel ontslag

Bruto transitievergoeding                                             € 30.000
De coaching in mindering op transitievergoeding        €  -3.000                                                                                               _______

Bruto transitievergoeding uit te betalen                       €  27.000
36,97 procent bijzonder belastingtarief                        €  -9.981                                                                                               _______

NETTO BEDRAG VIA SALARIS ONTVANGEN         € 17.018 

                                  + 

De coaching ter waarde van € 3.630 inclusief BTW 
wordt door de werkgever betaald

 

Belastingvoordeel ontslag 

Zonder belastingvoordeel betaalt Margo           €     3.630, –
voor de coaching € 3.000 + 21 procent BTW

Het belastingvoordeel 
 € 3.000 x -36,97 procent          €  – 1.109,10
bijzonderder belastingtarief

21 procent BTW over € 3.000   €  –     630, –
                                                ____________
Totale belastingvoordeel                                      €  – 1.739,10   
                                                                                 ___________

Marga’s kosten voor de coaching                       €   1.860,90*


*Deze kosten zijn reeds verrekend met de uitbetaling van de       transitievergoeding via het salaris
                                                         

Het is een WIN-WIN voor beide partijen

        Voordelen voor de werknemer
  • Als werknemer kun je deels zelf bepalen hoe je de bruto ontslagvergoeding wilt inzetten.
  • Bij dit voorbeeld scheelt het Marga netto 1739,10 euro. Voor de coaching betaalt zij geen
   3.630,- maar slechts 1.860,90 euro.
  • Marga kan de coaching of opleiding meteen op haar CV zetten.

  • De lastige ontslagperiode kan Saskia goed gebruiken zich om te heroriënteren en te werken aan haar toekomst
 •  
 
Voordelen voor de werkgever
  • Een werkgever kan een werknemer financieel voordelige keuzes aanbieden om het ontslag enigszins te verzachten.  

  • De BTW kan de werkgever bij de belasting terugkrijgen  

  • Over het bedrag dat in mindering wordt gebracht op de bruto ontslagvergoeding hoeft de werkgever geen werkgeverslasten te betalen.

  • Buiten wat extra aandacht aan de vertrekkende werknemer kost deze extra services de werkgever niets

Achtergrondinformatie

Oer een ontslagvergoeding zoals de transitievergoeding en het uitbetalen van niet opgenomen vakantiedagen betaal je veel belasting. Dit is 36,97 procent over het deel dat het bruto jaarinkomen plus de bruto ontslagvergoeding samen lager is dan € 75.518. Over het deel dat je bruto jaarinkomen plus de bruto ontslagvergoeding hoger is dan betaal je zelfs 49,5 procent

Besluit Voorwaarden in mindering brengen op de transitievergoeding

In het Besluit Voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding is geregeld dat de werkgever transitiekosten en inzetbaarheidskosten op de bruto ontslagvergoeding in mindering mag brengen. Het restant van de bruto vergoeding wordt via het salaris aan de werknemer uitbetaald. Dit is een WIN-WIN situatie voor werkgever en werknemer. 

* Wat zijn transitiekosten

Bij transitiekosten gaat het om de kosten van maatregelen voor het voorkomen van werkloosheid of het verkorten van de werkloosheidsperiode van de werknemer. Voorbeelden zijn scholing, outplacement en het toepassen van een langere opzegtermijn om de werknemer meer ruimte te geven bij het vinden van een andere baan.

* Wat zijn inzetbaarheidskosten

Inzetbaarheidskosten zijn kosten die horen bij het bevorderen van de bredere inzetbaarheid van de werknemer tijdens de arbeidsovereenkomst. Het kan bijvoorbeeld gaan om een opleiding die niet te maken heeft met de functie van de werknemer bij de huidige werkgever, en die bijdraagt aan een betere arbeidsmarktpositie van hem of haar.

In een vaststellingsovereenkomst kunnen ook andere kosten met de bruto ontslagvergoeding verrekend worden. 

De inhoud van een vaststellingsovereenkomst is vormvrij, dat wil zeggen dat beide partijen zelf kunnen bepalen welke voorwaarden zij opnemen in de overeenkomst. Dit houdt in dat je met je werkgever ook over andere kosten deze afspraken kunt maken.

Investeren in Personeelsrecht verdient zich altijd terug
Met ruim 15 jaar ervaring weet ik dat voor ruim 95 procent van onze klanten de rekening voor onze dienstverlening uiteindelijk betaald wordt door de werkgever.
De juridische kosten neem ik namelijk altijd mee in de onderhandeling over de afspraken van het ontslag. Hou er rekening mee dat de werkgever hierover beslist.

Echt een aanrader!

TOP!

Overigens zijn er daarnaast altijd mogelijkheden om de juridische kosten met je bruto ontslagvergoeding of vakantie-uren te verrekenen.

Dit scheelt je onderaan de streep zeker tussen de 50 en 70 procent (het bruto-netto verschil en de BTW).

Los van alle andere voordelen die we voor je bereiken.

Hartelijke groet,

Caroline Besseling
Personeelsrecht

Personeelsrecht


Als je op zoek bent naar een betrokken ontslagexpert die je begeleidt naar een goede oplossing
:

Persoonlijke en slagvaardige ontslaghulp voor werknemers

Disfunctioneren (of conflict)

Er is volgens je leidinggevende een functioneringsprobleem. Officieel wordt dit een verschil van inzicht over het uitoefenen van de functie genoemd. Heb je wel een eerlijk verbetertraject gekregen?

Reorganisatie

Je baan staat op de tocht of er is al besloten dat je baan komt te vervallen. Krijg je waar je recht op hebt? Is er meer uit te halen? Wat staat er in het sociaal plan? Ben je officieel boventallig verklaard?

Burn-out

Heb je altijd goed gefunctioneerd, maar de laatste tijd niet meer? Je kunt niet meer alle ballen in de lucht houden. Thuis loopt het ook niet lekker. Je krijgt te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Wat nu?

Klanten vertellen

Reviews

Je denkt dat je het zelf wel weet, maar wat gaat er een wereld aan kennis en ervaring open als je Caroline inschakelt! Ik heb zelfs een extra opleiding van mijn werkgever gekregen en mijn juridische kosten zijn betaald. Gewoon doen,dus !
Nicky Ritsma
docent
Personeelsrecht heeft mij heel goed ondersteunt in het traject van arbeidsongeschiktheid. Caroline had oog voor de zakelijke en de persoonlijke kanten en in combinatie met haar ruime ervaring, is het moeilijke traject van werk naar arbeidsongeschiktheid, soepel verlopen. Haar betrokkenheid en coachende benadering was hier in belangrijke mate debet aan. Mijn advies is om zo'n moeilijke traject niet alleen te doen maar voor goede begeleiding te zorgen!
René
Manager overheid
Caroline is mij (vanaf 2001 directeur van een landelijk loopbaanadviesbureau Bark Consult en vanaf 2016 directeur van bureau Re-integratieonderwijs) meermalen uitstekend van dienst geweest. Veelal bij het oplossen van conflict situaties tussen een werkgever en een medewerker omtrent het wel of niet starten van een 2e spoor re-integratietraject of besluitvorming over een outplacement traject en de omvang van de ontslag vergoeding. Maar ook gaf zij uitstekende adviezen bij complexe probleemsituaties. Zij kent de kunst van de samenhang tussen mediation, begripvol zijn, een luisterend oor bieden, kritische vragen stellen, onderbouwing bieden met feitenkennis en vasthoudendheid. Ik ben haar dankbaar.
Wouter Fontein
directeur