Ontslag en belasting

Ontslag en belasting

Als je na het ontslag een transitievergoeding krijgt  (in de volksmond ook wel ontslagvergoeding genoemd), dan moet je  belasting over betalen. De werkgever moet de belasting bij het uitkeren van de vergoeding meteen inhouden en af te dragen aan de belastingdienst. 

De factuur kan dan in overleg met de werkgever rechtstreeks naar de werkgever gestuurd worden. Het resterende bedrag wordt een maand na de laatste salarisbetaling met de eindafrekening betaald. Op een ontslag- of transitievergoeding die via het salaris worden betaald, wordt altijd belasting ingehouden. 

Tip:

Gebruik je (een deel van) de transitievergoeding voor scholing of outplacement, dan hoef je over dit deel geen belasting te betalen. Hierbij kun je denken aan een opleiding of cursus om actuele kennis op je CV te zetten of een outplacementtraject, waarbij je begeleiding krijgt bij het vinden van een nieuwe baan door een loopbaancoach. 

Hoogte belasting ontslagvergoeding

Voor eenmalige beloningen zoals de transitievergoeding, ontslagvergoeding, het vakantiegeld, maar ook een bonus of een 13e maand, geldt een aparte belastingtabel; de tabel voor bijzondere beloningen. Om te voorkomen dat de werknemer na het indienen van de aangifte inkomstenbelasting onverwacht inkomstenbelasting moet betalen, omdat hij/zij hoger uitkomt en er dus maandelijks teveel loonheffingskorting is ingehouden, is er een zogenaamd verrekeningspercentage in het leven geroepen. Een soort correctiefactor om de loonbelasting en de inkomstenbelasting beter op elkaar aan te laten sluiten. 

Het percentage wordt eventueel opgesplitst in 2 delen. Bestaande uit het ‘standaard tarief’ en het ‘verrekeningspercentage’. In de tabellen van 2020 zijn er percentages opgenomen om dit grotendeels te compenseren. Zie kolom “verrekeningspercentage loonheffingskorting” in onderstaande tabel:  

Met een inkomen tussen de € 20.712 en € 106.493 betaalt men meer belasting over bijzondere beloningen. Voor de lagere inkomens is een uitzondering gemaakt. 

Mensen met een inkomen tussen € 7.850 en € 10.714 bruto betalen 2,81% minder. 

En indien men tussen € 10.715 en € 19.844 bruto verdient, dan is het verrekeningspercentage van 28,81% van toepassing. Voor deze groep komt het percentage bijzonder tarief op 8,54% uit. Zie Handboek Belastingen 2020. Klik hier voor grotere versie. 

Belasting

Het bedrag dat in de vaststellingsovereenkomst wordt genoemd, is dus een bruto bedrag waarop een flink percentage belasting wordt ingehouden voordat het aan je wordt uitgekeerd via een salarisbetaling.

Afschaffing stamrechtvrijstelling

Tot 1 januari 2014 was het mogelijk om via een stamrecht BV de betaling van de belasting uit te stellen tot een later moment. Deze regeling was de overheid een doorn in het oog en is met het oog op de crisis afgeschaft. Het krijgen van enig fiscaal voordeel bij het ontvangen van een ontslagvergoeding is hiermee erg lastig gemaakt. Er zijn echter nog wel twee mogelijkheden namelijk middelen van de belasting en benutten jaarruimte. 

Middelen van de belasting

De middelingsregeling is bedoeld om mensen met een sterk wisselend inkomen tegemoet te komen. Door het ontvangen van de ontslagvergoeding kan het zijn dat je belastbaar inkomen dat jaar ineens (veel) hoger is dan andere jaren. Hierdoor moet je ook meer belasting betalen. De middelingsregeling biedt de mogelijkheid om het inkomen van drie aangesloten jaren bij elkaar op te tellen, door drie te delen en op basis van dit nieuwe jaarinkomen de belasting te betalen. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om voor de middelingsregeling in aanmerking te komen. Zo geldt het alleen voor inkomen uit box 1. Kun je alleen middelen over drie aaneengesloten kalenderjaren. Moet je die drie jaren wel belasting hebben betaald in Nederland en moet je op tijd aan de bel trekken (binnen 36 maanden, nadat de aanslagen van de drie jaren die je wil middelen vaststaan). Aanvragen en meer info bij de belastingdienst. 

Benutten van de jaarruimte

Als je een pensioentekort hebt, kun je een netto gedeelte van de ontslagvergoeding gebruiken als inleg voor een lijfrenteverzekering. Deze inleg is in vaak fiscaal aftrekbaar. Je betaalt hier pas belasting over als de lijfrente wordt uitgekeerd. Door dit te doen kun je de betaling van de belasting dus eigenlijk uitstellen. Maar het kan je ook een fiscaal voordeel opleveren. Als de lijfrente vrijkomt als je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt, dan zijn de tarieven voor de inkomstenbelasting aanzienlijk lager. Of je een beroep kunt doen op het pensioentekort is afhankelijk van jouw jaarruimte. Dit is het bedrag dat de werknemer maximaal fiscaal mag aftrekken. 

Gratis VSO controle?

Wil je gratis je vaststellingsovereenkomst laten checken, vul dan hieronder je gegevens in en geef een toelichting op je arbeidssituatie.

Stuur ook je de concept vaststellingsovereenkomst, de arbeidsovereenkomst en een recente loonstrook mee. We nemen binnen een werkdag telefonisch contact met je op. Eerst even bellen kan ook via 06 – 20 77 44 94. 

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 4 files.