Ongeneeslijk ziek en vervroegde WIA-aanvraag

Ongeneeslijk ziek

Totaal onverwacht bleek ik de chronische ziekte Parkinson te hebben welke op termijn leidt tot volledige arbeidsongeschiktheid. Voor mij als persoon, voor mijn collega’s en werkgever begon daarmee een moeilijk traject.

Grote steun in zeer lastige traject

De persoonlijke begeleiding door Caroline de afgelopen 2 jaar heeft ervoor gezorgd dat ik mijn eigen (strategische) wensen & doelen kon vaststellen en daarbij de realiteit van mijn situatie niet uit het oog verloor. Het gedwongen stoppen met werken blijft moeilijk maar Caroline heeft mij geholpen dit voor alle betrokken partijen (werknemer, werkgever en UWV) op een humane manier te regelen waardoor ik er uiteindelijk vrede mee kon hebben om te stoppen met werken. Want de acceptatie is al lastig genoeg.

Vervroegde IVA-uitkering

Na lang wikken en wegen, is in overleg met de bedrijfsarts besloten om een vervroegde IVA-uitkering aan te vragen. Caroline is mee geweest naar het UWV naar de keuring. Ook moest de verzekering voor het WIA-hiaat geregeld worden.
Ik ben blij dat Personeelsrecht mij (gevraagd en ongevraagd) ondersteund heeft.

Dus kun je hulp gebruiken, dan kan ik je van harte aanraden om eerst even met Caroline te bellen.

Rene – Manager Business Development