Belastingvoordeel bij ontslag

Hoe zou het voor je zijn als je over een deel van de bruto ontslagvergoeding geen belasting hoeft te betalen? En als je dat deel belastingvrij kan uitruilen met je werkgever voor een opleiding of andere voorwaarden? 

Veel oudklanten van Personeelsrecht hebben zich met deze financiële kans kunnen omscholen of bijscholen voor die leuke baan dat eerder niet binnen hun bereik was. Het kan dus zeker interessant zijn om over de bruto ontslagvergoeding afspraken te maken met je werkgever. Deze kans wil ik graag met je delen zodat er veel meer mensen gebruik van kunnen maken.

Een aantal praktijkvoorbeelden

Opleiding

Bijscholing of omscholing voor die leuke baan of ZZP-opdracht. Staat goed op je CV en je werkt aan je toekomst.

Coachingstraject

Je hebt misschien lang niet gesollicteerd en  kan wel wat hulp gebruiken met je CV en met social media. Of je wilt je op een ander gebied laten coachen.

Extra vakantiedagen

Nu vast staat dat je toch bij je baas weg gaat, wil je misschien een aantal extra dagen vrij te hebben voor de einddatum.

Juridische advies

Het is ook mogelijk om ee juridische kosten om te ruilen tegen een deel van je bruto ontslagvergoeding. Goede juridische ondersteuning betaalt zichzelf terug. Het neemt je veel stress uit handen.

Overnemen bedrijfsauto//fiets van de zaak

Het kan heel voordelig zijn om van de bruto ontslagvergoeding je bedrijfsauto of fiets van de zaak over te nemen. Maar ook het overnemen van een telefoon of laptop is soms mogelijk.

Psychologische hulp

Als je bijvoorbeeld op eigen kosten psychologische hulp hebt ingeschakeld vanwege een conflict op je werk. Het is mogelijk om de kosten hiervan in de onderhandelingen over ontslag mee te nemen.

Zo werkt het

Als werknemer kun je een deel van brutobedragen zoals de transitievergoeding of niet opgenomen vakantiedagen uitruilen vóórdat er belasting op ingehouden wordt.

Als je hiervan gebruik wilt maken kun je dat in de onderhandelingen met je werkgever over de voorwaarden van een vaststellingsovereenkomst meenemen.

Het belastingvoordeel wordt hoger als het gaat om kosten waarvoor 21% BTW gerekend wordt. De werkgever kan de BTW namelijk terugkrijgen van de belastingdienst als er een factuur op naam van de werkgever staat. 

 

Wat wil je ruilen met je bruto ontslagvergoeding

Intern te verrekenen met je werkgever of factuur zonder BTW

– scholingskosten met 0% BTW
– kosten psychische ondersteuning
– extra vakantiedagen
– bedrijfseigendommen overnemen

Factuur met 21% BTW  

– scholingskosten 
– Juridische kosten

bruto jaarsalaris en ontslagvergoeding onder €75.518

36,97%

(Bijzonder belastingtarief)

57,97%
(Bijzonder belastingtarief
+ 21% BTW)

 

bruto jaarsalaris en ontslagvergoeding boven €75.518

49,5%

(Bijzonder belastingtarief)

70,5%
(Bijzonder belastingtarief
+ 21% BTW)

Met je vaststellingsovereenkomst is meer mogelijk dan je denkt

voorbeeld belastingvoordeel
coaching € 3.630 inclusief BTW
 • Manager Margo wil zich laten ondersteunen door een coach om te werken aan haar persoonlijke ontwikkeling.

   

 • Haar bruto jaarinkomen samen met de bruto ontslagvergoeding ligt onder de € 75.518.

 • De werkgever is akkoord gegaan met de voorwaarden om  de kosten € 3.000 te verrekenen volgens het belastingvoordeel ontslag met haar bruto ontslagvergoeding van € 30.000.

 • De afspraken worden vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst.

 • Afgesproken wordt dat de factuur van de coach wordt rechtstreeks naar de werkgever gestuurd. De BTW kan de werkgever bij de belasting terugkrijgen. 

 

Berekening

Marga wil een coach inschakelen met belastingvoordeel 

Bruto transitievergoeding                                             € 30.000
De coaching in mindering op transitievergoeding        €  -3.000                                                                                                  _______

Bruto transitievergoeding uit te betalen                       €  27.000
36,97 procent bijzonder belastingtarief                        €  -9.981                                                                                                 _______

NETTO BEDRAG VIA SALARIS ONTVANGEN         € 17.018 

De coaching ter waarde van                                      €    3.630
wordt door de werkgever betaald

De coaching kost Margo                                             €    1.526

Haar belastingvoordeel is  57,97 procent                  €    2.104

Het is een WIN-WIN voor beide partijen

Voordelen voor de werknemer
 • Als werknemer kun je deels zelf bepalen hoe je de bruto ontslagvergoeding wilt inzetten.

   

 • Bij dit voorbeeld scheelt het je netto 720 euro. Voor de opleiding betaal je uiteindelijk 490 euro i.p.v. 1.210 euro.

   

 • Je kunt de opleiding meteen op je CV zetten.

   

 • De lastige ontslagperiode kun je goed gebruiken je om te heroriënteren en te werken aan je toekomst
 •  
 
Voordelen voor de werkgever
  • Een werkgever kan een werknemer financieel voordelige keuzes aanbieden om het ontslag enigszins te verzachten.

  • Opleidingskosten zijn voor een werkgever 100% fiscaal aftrekbaar.
    
  • De BTW kan de werkgever bij de belasting terugkrijgen

  • De ontslagsvoorwaarden kunnen in goed overleg afgestemd worden op de individuele wensen van de werknemer

Achtergrondinformatie

De meeste mensen weten dat je over een ontslagvergoeding zoals de transitievergoeding en het uitbetalen van niet opgenomen vakantiedagen veel belasting betaalt. Dit is 36,97 procent als je bruto jaarinkomen en de bruto ontslagvergoeding lager is dan € 75.518 en 49,5 procent als je bruto jaarinkomen samen hoger is. 

De bruto transitievergoeding

In de wet is geregeld dat de werkgever transitiekosten en inzetbaarheidskosten op de bruto ontslagvergoeding in mindering mag brengen. Het restant van de bruto vergoeding wordt via het salaris aan de werknemer uitbetaald. Dit is een WIN-WIN situatie voor werkgever en werknemer. 

* Wat zijn transitiekosten

Bij transitiekosten gaat het om de kosten van maatregelen voor het voorkomen van werkloosheid of het verkorten van de werkloosheidsperiode van de werknemer. Voorbeelden zijn scholing, outplacement en het toepassen van een langere opzegtermijn om de werknemer meer ruimte te geven bij het vinden van een andere baan.

* Wat zijn inzetbaarheidskosten

Inzetbaarheidskosten zijn kosten die horen bij het bevorderen van de bredere inzetbaarheid van de werknemer tijdens de arbeidsovereenkomst. Het kan bijvoorbeeld gaan om een opleiding die niet te maken heeft met de functie van de werknemer bij de huidige werkgever, en die bijdraagt aan een betere arbeidsmarktpositie van hem of haar.

In een vaststellingsovereenkomst kunnen ook andere kosten met de bruto ontslagvergoeding verrekend worden. 

De inhoud van een vaststellingsovereenkomst is vormvrij, dat wil zeggen dat beide partijen zelf kunnen bepalen welke voorwaarden zij opnemen in de overeenkomst. Dit houdt in dat je met je werkgever ook over andere kosten deze afspraken kunt maken

Investeren in Personeelsrecht verdient zich altijd terug

Met ruim 15 jaar ervaring weet ik dat voor ruim 95 procent van onze klanten de rekening voor onze dienstverlening uiteindelijk betaald wordt door de werkgever.

De juridische kosten neem ik namelijk altijd mee in de onderhandeling over de afspraken van het ontslag. Hou er rekening mee dat de werkgever hierover beslist.

Overigens zijn er daarnaast altijd mogelijkheden om de juridische kosten met je bruto ontslagvergoeding of vakantie-uren te verrekenen.

Dit scheelt je onderaan de streep zeker tussen de 50 en 70 procent (het bruto-netto verschil en de BTW).

Los van alle andere voordelen die we voor je bereiken.

Personeelsrecht


Als je op zoek bent naar een betrokken ontslagexpert die je begeleidt naar een goede oplossing
:

Persoonlijke en slagvaardige ontslaghulp voor werknemers

Disfunctioneren (of conflict)

Er is volgens je leidinggevende een functioneringsprobleem. Officieel wordt dit een verschil van inzicht over het uitoefenen van de functie genoemd. Heb je wel een eerlijk verbetertraject gekregen?

Reorganisatie

Je baan staat op de tocht of er is al besloten dat je baan komt te vervallen. Krijg je waar je recht op hebt? Is er meer uit te halen? Wat staat er in het sociaal plan? Ben je officieel boventallig verklaard?

Burn-out

Heb je altijd goed gefunctioneerd, maar de laatste tijd niet meer? Je kunt niet meer alle ballen in de lucht houden. Thuis loopt het ook niet lekker. Je krijgt te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Wat nu?

Klanten vertellen

Reviews

Je denkt dat je het zelf wel weet, maar wat gaat er een wereld aan kennis en ervaring open als je Caroline inschakelt! Ik heb zelfs een extra opleiding van mijn werkgever gekregen door het onderhandelen. Gewoon doen,dus !
Nicky Ritsma
docent
Personeelsrecht heeft mij heel goed ondersteunt in het traject van arbeidsongeschiktheid. Caroline had oog voor de zakelijke en de persoonlijke kanten en in combinatie met haar ruime ervaring, is het moeilijke traject van werk naar arbeidsongeschiktheid, soepel verlopen. Haar betrokkenheid en coachende benadering was hier in belangrijke mate debet aan. Mijn advies is om zo'n moeilijke traject niet alleen te doen maar voor goede begeleiding te zorgen!
René
Manager overheid
Caroline is mij (vanaf 2001 directeur van een landelijk loopbaanadviesbureau Bark Consult en vanaf 2016 directeur van bureau Re-integratieonderwijs) meermalen uitstekend van dienst geweest. Veelal bij het oplossen van conflict situaties tussen een werkgever en een medewerker omtrent het wel of niet starten van een 2e spoor re-integratietraject of besluitvorming over een outplacement traject en de omvang van de ontslag vergoeding. Maar ook gaf zij uitstekende adviezen bij complexe probleemsituaties. Zij kent de kunst van de samenhang tussen mediation, begripvol zijn, een luisterend oor bieden, kritische vragen stellen, onderbouwing bieden met feitenkennis en vasthoudendheid. Ik ben haar dankbaar.
Wouter Fontein
directeur