Vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst, wat nu?

Wanneer je van je werkgever een vaststellingsovereenkomst (vaak ook VSO genoemd) krijgt aangeboden, dan komen er heel veel vragen op je af.  Moet ik dit wel tekenen? Wat betekent het als ik het teken? Kan ik er meer uithalen? Heb ik recht op een WW-uitkering (en hoe hoog en hoe lang dan), kan ik de huur nog wel betalen, waar vind ik een nieuwe baan? Belangrijk is om stap voor stap te werk te gaan. Zorg eerst dat het ontslag zo goed mogelijk afgehandeld wordt. Hierna kun je je gaan richten op de toekomst. Een opleiding, een andere baan vinden.  

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst leg je samen met je werkgever afspraken vast over je ontslag. Dat kan alleen bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Dus als je hier allebei (werkgever èn werknemer) mee akkoord gaat. Als je niet akkoord gaat, dan hou je alle rechten en plichten rond je arbeidscontact. Wist je trouwens dat de vaststellingsovereenkomst in Nederland de meeste gebruikte ontslagvorm is? 

Vaststellingsovereenkomst in de praktijk

De werkgever doet bijna altijd het eerste voorstel aan de werknemer voor een  vaststellingsovereenkomst en onder welke voorwaarden daarin komen te staan. Zorg dat je dit voorstel zo snel mogelijk op papier krijgt. En zorg dat je de tijd krijgt om de vaststellingsovereenkomst door te nemen met je ontslagspecialist.  Een week bedenktijd is redelijk te noemen. Maar laat de vaststellingsovereenkomst altijd checken op je rechten en de mogelijkheid of er meer uit te halen is.

VSO controleren?

Personeelsrecht controleert gratis je  vaststellingsovereenkomst. Stuur ook je arbeidsovereenkomst en en recente loonstrook mee. Op werkdagen nemen wij binnen 24 uur contact op. Dit voorkomt veel problemen. 

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 4 files.

Vaak is onderhandeling mogelijk

Een vaststellingsovereenkomst is vaak een eerste aanbod van de werkgever om te komen tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met goedvinden. Belangrijk is om de vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd) goed te laten controleren en een expert in de hand te nemen die aandacht aan je situatie besteed en voor je opkomt. Vaak zijn juist ook de zaken die niet op papier staan belangrijk om in de onderhandeling mee te nemen. Maatwerk en betrokkenheid zorgt dat je krijgt waar je recht op hebt. 

Win advies in

Het is daarom zeer verstandig om de vaststellingsovereenkomst te laten checken om te kijken of alles juridisch klopt en of het recht doet aan je situatie. In de onderhandeling kunnen ook de kosten voor juridische bijstand door de werkgever worden betaald meegenomen worden. De juridische ondersteuning door Personeelsrecht is vaak gratis. 

Belangrijk!

Om een goede ontslagregeling en een WW-uitkering te krijgen, moeten zaken precies in de vaststellingsovereenkomst beschreven staan. 

Dus let goed op en sta straks niet met lege handen!!

Wat staat er in de overeenkomst?

Belangrijk voor de werknemer: om na ontslag een WW-uitkering te kunnen krijgen, moeten sommige van de volgende zaken er precies instaan. Dus let daar goed op en sta straks niet met lege handen.

Als eerste belangrijk voor je WW-beoordeling: er moet instaan dat het ontslag een idee (het initiatief) is van je werkgever en dat jou als werknemer niets te verwijten valt. De overwegingen die tot het ontslag hebben geleid moeten hier worden vermeld. Vaak is dat ‘verschil van inzicht’. Of bij het vervallen van de functie is dat  ‘bedrijfseconomische redenen’.  


Hoe wordt de periode tot de vertrekdatum ingevuld?
Blijf je werken of word je vrijgesteld van werk zodat je even rust krijg om te oriënteren op de arbeidsmarkt en kunt solliciteren?

 

Spreken jullie een ontslagvergoeding of een transitievergoeding af? Neem die dan op in de vaststellingsovereenkomst. Meer over ontslagvergoeding of transitievergoeding. 

Vergeet in de onderhandelingen de nog niet opgenomen de vakantiedagen mee te nemen. En in de berekening van de vergoeding de 13e maand en bonussen nemen. 

Je kunt je werkgever vragen om een positieve referentie te geven die je kunt gebruiken bij het solliciteren. 

Jouw juridische kosten worden vaak door de werkgever betaald. De inzet van een juridisch specialist zorg dat je krijgt waar je recht op hebt en neemt veel stress uit handen. Deze kosten worden altijd door ons in de onderhandelingen met de werkgever meegenomen. 

Er staat in de vaststellingsovereenkomst hoe en wanneer je je werkzaamheden afrondt en overdraagt. En wanneer je je mobiele telefoon, laptop of auto van de zaak moet inleveren of andere bedrijfseigendommen. 

Je werkgever wilt waarschijnlijk ook afspraken maken over geheimhoudingsplicht en over het werken voor concurrenten. Dit neem je op in het concurrentiebeding en relatiebeding. 

Neem ook overige vergoedingen op als je daar afspraken over maakt, zoals budget voor een opleiding of een tijdelijke doorbetaling van je pensioenpremie door je werkgever. 

Neem een punt op waaruit blijkt dat jullie buiten deze vaststellingsovereenkomst om niets meer (zoals geld of goederen) bij elkaar kunnen halen na je ontslag. Dat heet ook wel finale kwijting. 

De vaststellingsovereenkomst is pas rechtsgeldig als de bedenktijd is verstreken. 

Je hebt na het ondertekenen nog minimaal 14 dagen bedenktijd (21 dagen als je werkgever geen maximale bedenktijd in de vaststellingsovereenkomst opneemt). 

In die periode kun je nog beslissen om niet akkoord te gaan. Dan moet je dit schriftelijk laten weten. 

De bedenktijd van 14/21 dagen geldt niet als je er al een keer gebruik van hebt gemaakt in de afgelopen 6 maanden.