Ontslag via de kantonrechter

Rechter Ontslag

Ik werkte 20 jaar in de zorg toen er in mijn privésituatie veel veranderde. Mijn vrouw was na een lang slopend ziekbed overleden en ook twee andere dierbaren overleden niet veel later. Ik heb in die periode zo veel mogelijk doorgewerkt, maar doordat ik het allemaal niet goed verwerkt had, moest ik mij een jaar later ziekmelden. De huisarts concludeerde een depressie.

Verbetertraject

Toen ik ziek was, vertelde mijn leidinggevende mij dat ik niet meer kon terugkomen op mijn afdeling in mijn huidige functie omdat ik niet goed zou functioneren en bood mij aan om een loopbaancoachingstraject te doen om mij te heroriënteren. Mijn baas vertelde mij dat ik 2 jaar de tijd had om een andere functie te zoeken binnen of buiten het bedrijf.

Re-integratie

Met de re-integratie op een andere afdeling ben ik akkoord gegaan. Een paar maanden later toen ik weer helemaal aan het werk was, kreeg ik in een gesprek met mijn baas en P&O die eindigde vraag wat ik er van vond om mijn werkgever te verlaten?! Wat overkwam me nou?? Ik ben toen heel boos geworden en hierna kwamen zij een half uurtje later weer met andere twee voorstellen over het ontslag. Totaal overstuur. Mijn toekomst stortte helemaal in. Ik had al contact met Personeelsrecht over mijn situatie en had al adviezen gekregen, maar nu had ik haar hulp echt nodig.

Exitgesprek

Caroline is meegegaan naar het volgende gesprek met mijn werkgever. Er werd toen gesproken over een andere tijdelijke functie, die later ook weer niet door ging. Ik werd van het kastje naar de muur gestuurd. Caroline heeft mijn kant van de situatie uitgebreid op papier gezet en voor mij onderhandeld met de werkgever om tot een oplossing te komen. Er lag een heel dik dossier in mijn voordeel, maar mijn werkgever gaf geen duimbreed toe.

Deskundigenoordeel

De bedrijfsarts adviseerde inmiddels dat er een conflictsituatie was ontstaan en dat het voor mij beter was om niet meer bij deze werkgever aan de slag te gaan. Ik heb ook nog op advies van Caroline een deskundigen oordeel van het UWV aangevraagd met de vraag wat nu te doen.

Werknemersverzoek

Caroline heeft extra advies over de conflictsituatie ingewonnen bij een advocaat arbeidsrecht. Omdat de werkgever meermalen op papier gezet had dat hij de arbeidsovereenkomst wilde beëindigen kon ik als werknemer zelf bij de kantonrechter een verzoekschrift indienen voor het ontslag. Ook kon de rechter dan een redelijke beëindigingsvergoeding toekennen. Samen met Caroline heb ik het verzoekschrift ingediend met alle documenten.

Ontslag bij de Kantonrechter

Caroline heeft in overleg met de advocaat voor de zitting een lang verhaal over het ontslag voor de kantonrechter geschreven. Omdat Caroline bij alle gesprekken was geweest en ik veel vertrouwen in haar stelde, heb ik ervoor gekozen om samen met haar naar de rechtszaak te gaan. Het was geen gemakkelijke zitting (de rechter legde het vuur aan onze schenen), maar gelukkig heeft het recht zegen gevierd en heb ik het gelijk aan mijn kant gekregen.

Gewonnen

Ik ben blij dat ik Caroline heb ingeschakeld. Caroline heeft zich enorm ingezet om mij te helpen en zelfs tot ’s avonds laat doorgewerkt om alles op tijd af te krijgen. De brieven van Personeelsrecht die naar de werkgever zijn gestuurd zijn haarscherp en juridisch dik in orde. Financieel hoef ik mij gelukkig geen zorgen meer te maken. Zonder Personeelsrecht had mijn toekomst er heel anders uitgezien. |

Dus als je in de problemen zit, dan kan ik je echt aanraden om contact met Personeelsrecht op te nemen.

Leendert, gedragswetenschapper