Wet verbetering Poortwachter

Wet verbetering Poortwachter

In de Wet verbetering poortwachter is op hoofdlijnen vastgelegd welke stappen een werkgever minimaal moet zetten om te zorgen dat een zieke werknemer kan herstellen en op een verantwoorde manier ook weer aan het werk kan. De werkgever doet dit samen met jou als  werknemer en de arbodienst. 

Wet Poortwachter schrijft voor dat bij (langdurig) ziekteverzuim vanaf de 1e ziektedag wordt begonnen met actieve begeleiding van de werknemer. Het doel hiervan is een snelle terugkeer van de werknemer in het arbeidsproces. 

Verplichtingen

Werkgevers en werknemers hebben een aantal verplichtingen, die al beginnen in de eerste week van de ziekmelding. 

Ondersteuning tijdens ziekte

In der loop der jaren heeft Personeelsrecht veel klanten ondersteund die te maken hadden met langdurige ziekte waarvoor ontslag dreigt. Denk daarbij aan chronisch zieke werknemers met bijvoorbeeld MS, autisme, kanker, dementie, Parkinsons en heel veel werknemers met een burn-out. 

Caroline Besseling Personeelsrecht in contact met een werknemer

Gratis adviesgesprek

Wil je een gratis telefonisch adviesgesprek? Laat je gegevens achter en de tijden waarop je bereikbaar bent. Op werkdagen nemen wij binnen 24 uur telefonisch contact met je op.   Tijdens kantoortijden kun je zelf ook even bellen met 06-20774494.

Tip:

Word je na twee jaar ziekte ontslagen? Ook dan heb je gewoon recht op een transitievergoeding! 

Schema Wet Verbetering Poortwachter

Schema Wet Verbetering Poortwachter

De werkgever geeft binnen één week je ziekmelding door aan zijn arbodienst of bedrijfsarts. Je krijgt hierna een uitnodiging voor een gesprek met de bedrijfsarts.

Binnen 6 weken na de eerste ziektedag maakt de bedrijfsarts een probleemanalyse. In de probleemanalyse geeft de bedrijfsarts aan wat de beperkingen van de werknemer zijn en hoe dit het (toekomstige) werk
en de mogelijkheid op werkhervatting belemmeren.

Aan de hand van de Probleemanalyse vul je samen met de werkgever een Plan van Aanpak (PvA) in. In dit plan staan de acties die zowel werkgever als werknemer nemen om zo goed mogelijk te re-integreren. Het Plan van Aanpak. 

De werkgever bespreekt elke zes weken de voortgang aan de hand van het Plan van Aanpak. 

De werkgever meldt je ziek bij het UWV. 

Samen met de werkgever evalueer je het afgelopen jaar aan de hand van het formulier eerstejaars evaluatieOok wordt re-integratieresultaat voor het tweede ziektejaar samen bepaald en hoe jullie dat gaan doen. 

Ben je na twintig maanden nog niet volledig aan het werk, dan wordt er samen met je werkgever een  re-integratieverslag opgesteld. Hierin staan alle afspraken en concrete resultaten van de geplande werkhervatting. 

Je ontvangt per post op je thuisadres een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Dit formulier moet  binnen drie weken teruggestuurd worden naar het UWV. Het UWV beoordeelt het re-integratieverslag, voert een WIA-keuring uit en start de WIA-uitkering als aan alle voorwaarden is voldaan. 

Onze pakketten

Personeelsrecht werkt met pakketten, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Sommige pakketten zijn zelfs gratis. En als het tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst komt, wordt de juridische vergoeding voor de inzet van Personeelsrecht altijd meegenomen in de onderhandeling waardoor (een deel van) de kosten voor Personeelsrecht in veel gevallen door de werkgever worden betaald.

Re-integratiecoaching

Als je te maken hebt met ziekte en dreigend ontslag dan staan al je zekerheid op losse schroeven. Personeelsrecht helpt...

Ontslagovername

Je wilt de onderhandelingen rond je ontslag overlaten aan een ontslagspecialist. Je blijft op de achtergrond goed op de hoogte..

Gratis VSO check

Voorkom dat je verder in de problemen komt. Weet wat je rechten zijn en stel je WW-uitkering veilig.

Gratis adviesgesprek

Zit je met een juridische vraag of wil je even sparren over jouw arbeidssituatie? Neem dan gerust even contact op....

Strategiegesprek

Heb je een uitgebreid advies nodig van een specialist die met je meedenkt. Wil je weer de regie over jouw arbeidssituatie...

Ontslagcoaching

Tijdens het ontslagtraject is de ontslagspecialist voor jou bereikbaar voor advies en ondersteuning. Je staat niet alleen..