Re-integratiecoaching

Re-integratiecoaching

Wanneer je te maken hebt met dreigend ontslag tijdens langdurige of chronische ziekte dan komen er heel veel vragen op je af. Je hebt te maken re-integratie, de Wet Verbetering Poortwachter, de bedrijfsarts, je behandelaars en ook nog met je leidinggevende en de situatie van het bedrijf waar je werkt. Naast de financiële onzekerheid en de grote impact op je thuissituatie. 

Wat is re-integratiecoaching

Bij re-integratiecoaching staat je als werknemer centraal. Je krijgt ondersteuning van een onafhankelijke re-integratiespecialist als coach bij je re-integratie en/of WIA-aanvraag. Verder kan er sprake zijn van re-integratie bij boventalligheid of ontslag. 

Ondersteuning tijdens ziekte

De afgelopen jaren heeft Personeelsrecht met succes de afgelopen jaren veel klanten ondersteund die te maken hadden met langdurige ziekte en problemen met re-integratie. Denk daarbij aan chronisch zieke werknemers met bijvoorbeeld MS, autisme, kanker, dementie, Parkinsons en heel veel werknemers met een burn-out.  

Persoonlijke hulp

Het doel van de coaching kan zijn een (tijdelijk) aangepaste baan, (vervroegde) aanvraag WIA-uitkering. Maar ook het ondersteunen met de communicatie met werkgever, bedrijfsarts of het UWV.  Verder kan er sprake zijn van een conflict met de bedrijfsarts of werkgever. In deze situatie wordt vaak een deskundigen oordeel bij het UWV aangevraagd. Daarnaast is begeleiding tijdens de WIA-aanvraag mogelijk door het voorbereiden van en mee te gaan naar gesprekken met het UWV. 

Caroline Besseling Personeelsrecht in contact met een werknemer

Voor wie is re-integratiecoaching:

Extra ondersteuning

01.

Mee met gesprekken

Ondersteuning van de ontslagspecialist tijdens lastige gesprekken met jouw werkgever, bedrijfsarts of UWV. Dit gesprek wordt grond door je adviseur met je voorbereid. Het kan plaatsvinden bij je werkgever, arbodienst of UWV. Via videobellen is ook mogelijk (zoom, conference-call)

02.

Juridische correspondentie

Bij ontslag is wat op papier gezet wordt belangrijk. Alles wat mondeling gezegd is (en niet op papier staat) geldt niet. Het is dus heel belangrijk dat jouw arbeidssituatie goed op papier gezet zodat je sterk staat in de onderhandeling.

03.

Onderhandelen met werkgever

Voor het onderhandelen met de werkgever over je voorwaarden om je baan te houden. Of als dit niet mogelijk is om een zo goed mogelijke ontslagregeling te krijgen. Jij kunt gebruik maken van onze ervaren ontslagspecialist. Dit neemt veel stress uit handen en levert een goed resultaat op.

04.

Bezwaar maken ontslag

Als je werkgever bij het UWV een ontslagvergunning voor je heeft aangevraagd, dan krijg je ook de mogelijkheid om daar schriftelijk op te reageren. Onze ontslagspecialist adviseert jou over de slagingskans. En als de ontslagaanvraag werkelijk onterecht is, dan zet onze ontslagspecialist graag zijn of haar tanden erin.

Goed om te weten

Gesprekken kunnen op veilig op afstand op kantoor in Gouda, telefonisch of (videobeeld)gesprek plaatsvinden (Facetime, Zoom, of Skype) 

Een greep uit ons aanbod

Naast een gratis adviesgesprek en gratis vaststellingsovereenkomst check bieden wij ook betaalde pakketten aan.
Welk van onderstaande pakketten past bij jou?. 

Strategiegesprek

Heb je een uitgebreid advies nodig van een specialist die met je meedenkt. Wil je weer de regie over je arbeidssituatie..

Ontslagcoaching

Tijdens het ontslagtraject blijft de ontslagspecialist jou met raad en daad bijstaan. Je staat er niet alleen voor...

Ontslagovername

Als je te maken krijgt met ontslag maar er het liefst zo weinig mogelijk tijd en energie in wilt steken, dan wij het van je over....

Je bent in goede handen

De re-integratiecoach van Personeelsrecht zet graag haar tanden in lastige arbeidszaken om juist de werknémer te helpen. Persoonlijk, gedreven en slagvaardig met een goed juridisch én menselijk resultaat. Deze gedrevenheid en jarenlange praktijkervaring op het gebied van arbeidsrecht, ontslagrecht en sociale zekerheid zorgt voor een goede uitkomst. Dit neemt veel stress uit handen. Je kunt met opgeheven hoofd weer verder.