Op staande voet ontslagen

boventallig

Ik werkte bijna 30 jaar bij dezelfde baas toen ik bij mijn rayonmanager moest komen om te horen dat ik op staande voet werd ontslagen. Ik had nooit gedacht dat dit mij zou overkomen. Het ging om een bedrag van € 300,- dat ik op een beurs van een standhouder had ontvangen. Ik wist op dat moment niet wat ik hier mee aan moest. Mijn collega zei dat ik het geld mocht houden. Ik heb hier spijt van als haren op mijn hoofd. Ik had achteraf dit geld niet aan moeten nemen en doordat ik mij schaamde, kwam ik van de ene leugen in de andere terecht. De rayonmanager liet mij ook gelijk iets ondertekenen. Totaal in paniek heb ik dit gedaan, moest mijn spullen inleveren en mocht ik vertrekken. Via Via heb ik Personeelsrecht ingeschakeld.

Schaamte

Caroline kwam bij ons thuis en wilde het naadje van de kous weten. Omdat ik al weken bij mijn vriendin, vrienden en familie om de hete brei heen draaide, moest ik uiteindelijk zeggen wat er echt gebeurd was. Ik schaamde me dood. Ik kreeg al maanden geen geld meer en ik kreeg geen enkele uitkering omdat er sprake was van diefstal. Samen hebben we alle zaken open en eerlijk besproken

Kantonrechter

Caroline heeft dit voor mij op papier gezet en naar mijn rechtsbijstandsadvocaat gestuurd. Ook tegen hem had ik de waarheid niet durven zeggen. De advocaat heeft namens mij werd er een bezwaarschrift ingediend bij de kantonrechter op basis van kennelijk onredelijk ontslag. Ik heb mij samen met Caroline op de zitting voorbereid. De advocaat heb ik pas ontmoet op de zitting.

Op staande voet

Caroline heeft daar mijn casus met advocaat doorgenomen. Ik werkte er al 30 jaar en had altijd zonder problemen met veel plezier bij mijn baas gewerkt. Ook had ik het idee dat er door de werkgever een voorbeeld gesteld werd om aan collega’s te laten zien wat er gebeurd bij diefstal.

Ontslag van tafel

In de zitting werd er overlegd met de werkgever en werd het ontslag op staande voet van tafel geveegd. Er werden met de werkgever afspraken gemaakt over beëindiging met wederzijds goedvinden en ik kreeg zelfs een paar maanden salaris mee. Gelukkig heb ik nu recht op een WW-uitkering en kan ik een nieuwe start maken. Ik wil dit nooit meer meemaken. Maar gelukkig kwam Caroline net op tijd om alles in goede banen te leiden. Echt een Kei. Ik kan het je echt aanraden snel met Personeelsrecht contact op te nemen.

Ronald, filiaalmanager