Transitievergoeding 2020

Transitievergoeding verandering

De transitievergoeding betaalt de werkgever als hij het initiatief neemt om het dienstverband te beëindigen of niet te verlengen. Vanaf 2020 hebben werknemers met een korter dienstverband van 2 jaar hier recht op. 

Het bruto bedrag kun je gebruiken voor scholing of gebruiken voor begeleiding naar ander werk. Je bent echter niet verplicht de (volledige) vergoeding hiervoor in te zetten. Je kunt de transitievergoeding ook (voor een deel) uit laten betalen. Dit houdt wel in dat er veel belasting af gaat.

De transitievergoeding heeft per 1 juli 2015 de ontslagvergoeding van de kantonrechter vervangen. Destijds heette dit in de volksmond de  ‘kantonrechtersformule’ of in de volksmond “de gouden handdruk”.
Helaas valt de transitievergoeding 2020 een stuk lager uit.

Heb je recht op een transitievergoeding?

Per 1 januari 2020  hebben werknemers vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding. Belangrijke voorwaarde is wel dat de werkgever het initiatief neemt voor het ontslag. Neem je zelf ontslag dan heb je er geen recht op.

Je hebt recht op de transitievergoeding als:

Tip:

Ook transitievergoeding onderhandelbaar. Als er een ander bedrag (hoger of lager) wordt afgesproken, heet dit in de overeenkomst een ontslagvergoeding.

Wanneer geen transitievergoeding?

In de volgende situaties heb je geen recht op een transitievergoeding als

Berekening transitievergoeding 2020

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het salaris en het aantal jaren dat je in dienst is geweest. De hoofdregel is als volgt:

Tip:

Weet dat je een beëindiging met wederzijds goedvinden met een vaststellingsovereenkomst kunt onderhandelen over alle voorwaarden.
Dus ook de einddatum, vrijstelling van werk, concurrentiebeding etc. 

Mag een werkgever kosten in mindering brengen?

Sommige kosten kan een werkgever in mindering brengen op de transitievergoeding. Het gaat dan om transitie- en inzetbaarheidskosten:

Eindafrekening transitievergoeding 2020

Over de transitievergoeding worden loonheffingen inhouden 
en afdragen aan de Belastingdienst. 

Meer hierover in de actuele informatie; Ontslag en Belasting

Zijn er ook andere ontslagvergoedingen?

Werkgever en werknemer maken bij een ontslag met wederzijds goedvinden onder andere afspraken over de hoogte van de vergoeding.
Het bedrag wordt ontslagvergoeding genoemd als het bedrag afwijkt van de transitievergoeding. 

Wanneer partijen er onderling niet uitkomen, kan de Kantonrechter een uitspraak doen. Echter komt dit zeer sporadisch voor.
 De kantonrechter kent naast de transitievergoeding een billijke vergoeding toe als hij vindt dat de werkgever ernstige fouten heeft gemaakt.

 De kantonrechter kent een billijke vergoeding toe als:

Gratis adviesgesprek

Wil je een gratis adviesgesprek? Laat je gegevens achter en wij nemen op werkdagen binnen 24 uur contact met je op. Uiteraard zijn we ook telefonisch bereikbaar via 06-2077 4494.