Ontslagaanvraag UWV

Hoe verloopt een Ontslagaanvraag via het UWV?

Als het financieel slecht gaat met een bedrijf kan een werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV voor een of meer werknemers.  
Vaak is er bij een ontslagaanvraag sprake van een Sociaal Plan en boventalligheid

Belangrijk om te weten is dat je als werknemer van het UWV de stukken toegestuurd krijgt. Je krijgt vervolgens twee weken de tijd om aan de hand van een formulier en bezwaar te maken. 

Aan het aanvragen van een ontslagvergunning zitten voor werkgevers veel haken en ogen. Heeft de werkgever gebruik gemaakt van de NOW-regeling? Welke ontslaggrond wordt door de werkgever gebruikt. Is er rekening gehouden met het afspiegelingsbeginsel in jouw functie? Is er echt geen andere functie voor je? Als er een van deze zaken niet klopt, dan is het zinvol om schriftelijk bezwaar (verweer) te maken.   

Nadat het bezwaar van de werknemer door het UWV ontvangen is, wordt door het UWV  binnen twee weken een beslissing genomen op de ontslagaanvraag. Soms vindt er nog een tweede en heel soms zelfs een derde schriftelijke ronde plaats. Dit is vooral het geval als het gaat om een complexe zaak waarbij door de werknemer uitgebreid bezwaar gemaakt is. 

Ook kan het UWV bij dergelijke ingewikkelde zaken de ontslagadviescommissie (OAC) om advies te vragen. Deze ontslagadviescommissie bestaat uit werkgeversvertegenwoordigers en werknemersvertegenwoordigers. De ontslagadviescommissie brengt vervolgens intern een advies uit aan het UWV en adviseert het UWV om de gevraagde ontslagtoestemming te verlenen of juist af te wijzen. Hoewel het UWV het advies van deze commissie vrijwel altijd opvolgt, beslist het UWV uiteindelijk zelf of je werkgever wel of geen ontslagtoestemming krijgt. 

Laat je niet ontmoedigen door deze procedure. Als je goede redenen hebt, is het zeker zinvol om bezwaar te maken. De werkgever zal je dan een beter aanbod moeten doen of je houdt je baan. Neem contact op voor de juiste ondersteuning.

Adviesgesprek

Heb je advies nodig bij het bezwaar maken en wil je voor je rechten op te komen. Neem dan contact op.