Boventallig

Boventallig, wat houdt dat in?

Als je functie vervalt door een reorganisatie, dan wordt de werknemer boventallig verklaard. Wanneer je boventallig wordt,  kan dat betekenen dat je een andere functie krijgt. In het algemeen moet je een aangeboden baan accepteren. Of een functie ‘passend’ is hangt af van de inhoud van de functie en de daarvoor benodigde kennis en vaardigheden. Ook het salaris en de reistijd zijn zaken die een rol spelen. Is er voor jou geen geschikte functie dan heeft de werkgever de plicht om je te begeleiden naar ander werk. Als dat binnen een bepaalde periode niet lukt, dan volgt er ontslag. 

Boventallig en collectief ontslag

Wanneer er meer dan 20 werknemers worden ontslagen is er sprake van ‘collectief ontslag’. Een werkgever gaat niet zomaar tot collectief ontslag over. Je werkgever moet daarvoor eerst toestemming vragen aan het UWV. Het UWV stelt 3 voorwaarden; de bedrijfseconomische reden is aangetoond met cijfers, het afspiegelingsbeginsel is gehanteerd en de werkgever heeft zich in gespannen om je aan ander werk te helpen (binnen of buiten hebt bedrijf. Het UWV beoordeelt niet naar de strategische keuzes die een bedrijf maakt om te reorganiseren.

Afspiegelingsbeginsel

Het is de vraag of het klopt dat juist jij in aanmerking komt voor ontslag. Moeten collega’s niet eerder worden ontslagen? Deze vraag betreft de ontslagvolgorde. De ontslagvolgorde wordt bepaald volgens het zogeheten ‘afspiegelingsbeginsel’. Dit beginsel komt er kort gezegd op neer dat werknemers die dezelfde functie uitoefenen opgedeeld worden in leeftijdsgroepen. De mensen binnen die leeftijdsgroep met het kortste dienstverband komen als eerste voor ontslag in aanmerking Zorg dat in jouw situatie het afspiegelingsbeginsel correct is toegepast. Is dat namelijk niet het geval, dan kun je succesvol het ontslag aanvechten bij het UWV.

Sociaal Plan en boventallig

In veel gevallen, met name bij grotere bedrijven, wordt een Sociaal Plan opgesteld om de gevolgen van de boventalligheid en ontslag te regelen. Vaak wordt het Sociaal Plan opgesteld na overleg met de vakbonden en/of de Ondernemingsraad (OR). 

Het Sociaal Plan regelt hoe werkgever de boventallige werknemer helpt bij het vinden van ander werk (denk aan het inschakelen van een outplacementbureau) en er staan afspraken in over een ontslagvergoeding. 

Gratis adviesgesprek

 

Wil je een gratis adviesgesprek? Laat je gegeven achter en wij nemen binnen twee werkdagen contact met je op. Uiteraard zijn we ook telefonisch bereikbaar via 0182 – 603309.

Ontslag is een vervelende kwestie en brengt onzekerheid en vragen met zich mee. Kan ik mijn ontslag aanvechten? Krijg ik de juiste ontslagvergoeding? Heb ik recht op WW? Maak gebruik van de kennis en ervaring van Personeelsrecht om te krijgen waar je recht op hebt. 

Sociaal Plan en onderhandelen

 
Als in het Sociaal Plan een goede ontslagvergoeding en hulp bij het vinden van vervangend werk staat, heb je waarschijnlijk weinig moeite  met de inhoud van het Sociaal Plan. Maar bij een ‘karig’ Sociaal Plan, wil je het ontslag en de regeling van het Sociaal Plan waarschijnlijk aan vechten. Dat is zinvol als je bijzondere omstandigheden kunt aanvoeren of als er zaken niet kloppen.  Als het Sociaal Plan eenzijdig door werkgever is opgesteld, dus zonder instemming van OR en vakbonden, is de kans op succes met onderhandeling voor betere voorwaarden groot.   

Boventallig, ziek of zwanger

 Voor zieke en zwangere werknemers geldt een zogeheten ‘opzegverbod’. Dit betekent dat zieke en zwangere werknemers in het algemeen niet via een opzegvergunning van het UWV kunnen worden ontslagen. De werkgever kan daarom een beslissing over het ontslag indienen bij de kantonrechter. Ook de kantonrechter kijkt extra kritisch als er om ontslag van een zieke of zwangere werknemer wordt gevraagd. Maar ontslag is niet onmogelijk. De bijzondere positie van de zieke of zwangere werknemer kan overigens reden zijn voor een hogere ontslagvergoeding. 

 

 

 

Boventallig en toch een vaststellingsovereenkomst

 In de meeste gevallen wordt een arbeidsovereenkomst van een boventallige werknemer beëindigd met een beëindiging met wederzijds goedvinden door een vaststellingsovereenkomst. In die beëindigingsovereenkomst leggen partijen de afspraken rond het ontslag vast. De vaststellingsovereenkomst volgt meestal de regels/afspraken van het Sociaal Plan. 

Het komt regelmatig voor dat de vaststellingsovereenkomst ‘fouten’ bevat, bijvoorbeeld een verkeerd berekende ontslagvergoeding of een verkeerde opzegtermijn waardoor de regeling niet (helemaal) WW-veilig is. Laat dus je concept vaststellingsovereenkomst daarom altijd eerst door ons controleren voordat je tot ondertekening overgaat.   

Win advies in

Ontslag is een vervelende kwestie en brengt veel onzekerheid en vragen met zich mee. Kun je jouw ontslag aanvechten? Krijg je de juiste ontslagvergoeding? Krijg je een outplacementtraject? Heb je recht op een WW-uitkering? Maak gebruik van de kennis en ervaring van Personeelsrecht om te krijgen waar je recht op hebt.